Mugås Sag A/S

Mugås Sag leverer standard trelast i tillegg til meir spesielle produkt som ukanta kledning, grindbyggmaterial og laftematerial.

 

 

 

 

 

 

Tek også på oss leigesaging for dei som har tømmer sjølve.

Produkter

Grindbyggmaterial

Eget uttak for grove dimensjoner